Kroniske smerter

av | 30. nov 2023

Hva er kroniske smerter?

Kroniske smerter kan beskrives som smerter som varer lengre enn den forventede helbredelsestiden som defineres til seks måneder. Kroniske smerter kan være konstante eller de kan komme og gå. Kroniske smerter er forskjellige fra akutte smerter, som er en direkte respons på en skade og som vanligvis forsvinner når skaden leges. Kroniske smerter kan variere i intensitet fra mild til alvorlig, og de kan påvirke ulike deler av kroppen.

Kroniske smerter rammer så mye som 30 % av den voksne befolkningen, og er slikt sett et problem som veldig mange av oss dessverre sliter med. Kroniske smerter er faktisk den hyppigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet i Norge.

Forekomsten av kroniske smerter øker i takt med alderen. Det antas at grunnen til dette er at økt alder også fører til økt sykelighet. Kvinner er mer utsatt for kroniske smerter enn menn og opplever også sterkere kroniske smerter enn menn. Dette skyldes antagelig kjønnshormoner all den tid forskjellen først oppstår etter puberteten. Disse kjønnsforskjellene er også årsaken til at det er høyere sykdomsfravær og uførhet blant kvinner enn menn.

 

Tre hovedtyper kroniske smerter

Kroniske smerter er ikke det samme som akutte smerter som varer «evig». Kroniske smerter kan deles inn i tre hovedtyper: nosiseptiv smerte, nevropatisk smerte og idiopatisk smerte.

 

Nosiseptiv smerte

Nosiseptiv smerte er en form for kroniske smerter som skyldes vevsskader. Revmatiske leddsmerter er en kroniske smerter som defineres som nosiseptiv.

 

Nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er kroniske smerter som forårsakes av at nervesystemet ikke fungerer som det skal. Isjias er kroniske smerter som defineres som nevropatisk.

 

Idiopatisk smerte

Idiopatisk smerte er en sammensatt type smerte som man ikke nødvendigvis vet årsaken til. Uspesifikke rygg- og nakkesmerter er eksempler på kroniske smerter som er idiopatiske.

Idiopatiske smerter er den typen kroniske smerter som er vanligst, og oppstår da som oftest i muskler og skjelett. Dessverre forekommer også nosiseptive og nevropatiske smerter ofte blant de med kroniske smerter.

Det finnes også kroniske smerter som ikke er knyttet til muskler og skjelett på samme måte. Hodepine, magesmerter og underlivssmerter er eksempler på dette. Noen har fått kroniske smerter i etterkant av skader eller operasjoner. Nevrologiske lidelser kan også gi kroniske smerter.

Det er viktig å forstå at kroniske smerter ikke bare er en forlenget versjon av akutte smerter, men ofte har sin egen etiologi og krever en spesifikk tilnærming til behandling.

 

Kroniske smerter og psykisk helse

Kroniske smerter fører dessverre ofte med seg psykiske plager. Det er kanskje ikke så rart når du går rundt med konstante smerter uten at noen kan lette deg helt for disse. Depresjoner og angst forekommer to til fire ganger så ofte hos mennesker med kroniske smerter enn hos mennesker uten kroniske smerter. I tillegg viser dessverre statistikken at det er dobbelt så stor forekomst av selvmord blant de med kroniske smerter.

 

Årsaker til kroniske smerter

Årsakene til kroniske smerter henger sammen med definisjonen på kroniske smerter som vi nevnte tidligere. Det er mange forskjellige årsaker til kroniske smerter, og noen av de vanligste er:

 • Skader og traumer: Tidligere skader eller traumer kan føre til kroniske smerter, spesielt hvis de ikke ble behandlet riktig.
 • Muskel- og skjelettplager: Tilstander som fibromyalgi, artrose og leddgikt kan føre til vedvarende smerte i muskler og ledd.
 • Nevrologiske lidelser: Sykdommer som multippel sklerose og nerveskader kan føre til kroniske smerter.
 • Kroniske sykdommer: Visse kroniske sykdommer som diabetes og kreft kan også føre til vedvarende smerter.
 • Psykiske faktorer: Psykiske tilstander som depresjon og angst kan forverre kroniske smerter eller være en årsak til dem.

 

Behandling av kroniske smerter

Behandling av kroniske smerter er ofte kompleks. I tillegg varierer behandlingen avhengig av hva som er årsaken til kroniske smerter og ikke minst intensiteten av smertene. Noen av de vanligste tilnærmingene til behandling av kroniske smerter er:

 • Medikamenter: Smertestillende medisiner, betennelsesdempende legemidler og muskelavslappende midler kan brukes for å lindre smerte og forbedre funksjon.
 • Fysioterapi: Fysioterapi og rehabilitering kan bidra til å styrke muskler, forbedre bevegelighet og redusere smerte.
 • Psykiatrisk behandling: For de som lider av kroniske smerter som er forverret av psykiske tilstander, kan terapi og rådgivning være nyttig.
 • Alternative terapier: Akupunktur, massasje, og andre alternative terapier har vist seg å hjelpe noen mennesker med å lindre kroniske smerter.
 • Livsstilsendringer: Å opprettholde en sunn livsstil med riktig kosthold, mosjon og søvn kan bidra til å redusere smerte.

Veien til en behandling som fungerer kan være lang og utmattende. Derfor kan det være fint å snakke med noen som har gått veien før deg. Våre likepersoner kan være til støtte når du trenger noen å snakke med som vet hvordan du har det.

 

Hvordan leve med kroniske smerter?

Kroniske smerter kan være altoppslukende. Noen ganger tar kroniske smerter så mye oppmerksomhet og energi at det er vanskelig å jobbe fulltid, være sosial eller i det hele tatt forlate huset. Da er det viktig å lære seg noen mestringsteknikker som kan hjelpe deg til forbedret livskvalitet. Noen tips på veien har vi samlet her:

 • Lær smertehåndteringsteknikker: Dette kan inkludere pusteøvelser, avspenningsteknikker og mindfulness-meditasjon for å hjelpe deg å håndtere smertene bedre.
 • Hold deg aktiv: Selv om det kan være smertefullt, er lett mosjon ofte nyttig for å opprettholde styrke og fleksibilitet.
 • Unngå overanstrengelse: Å kjenne sine egne grenser og unngå overanstrengelse kan bidra til å forhindre forverring av smertene.
 • Støtte og samarbeid: Snakk med helsepersonell og støttegrupper for å få råd og støtte i å håndtere kroniske smerter.
 • Diett og ernæring: Noen matvarer kan forverre betennelse og smerte. Ta deg tid til å prøve ut ulike matvarer slik at du kan finne et kosthold som kan lette plagene dine med kroniske smerter.

 

Symptomer og diagnose

 • Hvordan identifisere kroniske smerter
 • Betydningen av medisinsk vurdering

 

Til slutt

Kroniske smerter er en kompleks og utfordrende tilstand som kan påvirke livskvaliteten din betydelig. Det er viktig å søke profesjonell hjelp for å diagnostisere og behandle kroniske smerter. Med riktig behandling og egenomsorg kan mange mennesker som lever med kroniske smerter oppnå en betydelig forbedring og høyere livskvalitet.

Trenger du noen å snakke med om kroniske smerter? Ta kontakt med våre likepersoner.

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!