Trafikkskaddes forening – nå Personskadeforbundet

av | 30. nov 2023

Fra Trafikkskaddes forening til Personskadeforbundet

Å være involvert i en trafikkulykke kan endre livet ditt på et øyeblikk. Trafikkskaddes Forening, eller «Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge» som det opprinnelige navnet var, har lenge vært en viktig støttespiller for de som har opplevd slike hendelser. «Landsforeningen for trafikkskadde i Norge» fikk raskt «Trafikkskaddes forening» som navn på folkemunne, men Trafikkskaddes forening omfavnet så mange flere enn kun de som ble skadet i en trafikkulykke. Derfor skiftet Trafikkskaddes forening navn til Personskadeforbundet i 2012.

Med navneskiftet tok Trafikkskaddes forening virkelig et skritt fremover. Navneskiftet fra Trafikkskadde forening til Personskadeforbundet var ikke bare en generell navneendring, men også en forpliktelse til å fortsette å støtte alle skadde etter ulykke og deres pårørende på veien mot bedring og rettferdighet.

 

Hva er Personskadeforbundet – tidligere Trafikkskaddes forening?

Personskadeforbundet, tidligere kjent som Trafikkskaddes forening, er en landsdekkende organisasjon dedikert til å støtte de som har blitt rammet av personskader som følge av ulykker. Trafikkskaddes forening, nå Personskadeforbundet, ønsker å støtte skadde uavhengige av hvilken type ulykke de har vært utsatt for.

Som navnet tidligere indikerte var Trafikkskaddes forening opprinnelig en organisasjon med særskilt fokus på de som ble skadet i trafikken. For å tydeliggjøre at Trafikkskades forening også arbeider for de som skades i alle typer ulykker, både ulykker i hjemmet, på arbeidsplassen og på fritiden, ble det besluttet at navnet i større grad skulle inkludere alle. Derfor ble Trafikkskaddes forening i 2012 til Personskadeforbundet, et navn som i langt større grad evner å favne om bredden i nedslagsfeltet.

Uavhengig av hvorvidt de har vært Trafikkskaddes forening eller Personskadeforbundet, har organisasjonen gjennom årene spilt en sentral rolle i å tilby støtte, veiledning og ressurser til de som har blitt utsatt for ulykker, samt deres pårørende eller etterlatte.

Navneendringen fra Trafikkskaddes forening til Personskadeforbundet, reflekterer en bredere visjon for å omfavne og hjelpe en større gruppe av mennesker som lider av personskader, og ikke bare de som er skadet i trafikkulykker. Dette skrittet representerer en utvidelse av Trafikkskaddes forenings, nå Personskadeforbundets, engasjement og støtte til en rekke personskader og deres pårørende.

 

Målet med Personskadeforbundet – tidligere Trafikkskaddes forening

Personskadeforbundet, tidligere kjent som Trafikkskaddes forening, har et uttalt formål om å være en støtte for de skadde og deres pårørende i en vanskelig tid etter en ulykke. Gjennom ulike tjenester og ressurser ønsker Trafikkskaddes forening, Personskadeforbundet, å hjelpe enkeltpersoner med å tilpasse seg sitt nye liv etter en personskade som følge av ulykke. Dette inkluderer veiledning om rettigheter, erstatning, tilrettelegging i samfunnet og psykososial støtte.

Trafikkskaddes forening har flere erfarne og dyktige rådgivere som kan hjelpe deg videre i jungelen av forskrifter, regler og rettigheter. Dette er spesielt verdifullt i en periode da det meste er kaotisk og uoversiktlig.

Trafikkskaddes forening, eller Personskadeforbundet, legger vekt på å være en rådgiver og talsperson for de skadde i møte med forsikringsselskaper, helsevesen og myndigheter. Trafikkskaddes forening jobber for å sikre at de som har blitt rammet av personskader, både fysisk og psykisk, får den nødvendige støtten og veiledningen de trenger.

 

Tjenester og ressurser som tilbys av Trafikkskaddes forening

Personskadeforbundet, tidligere Trafikkskaddes forening, tilbyr en rekke tj