Trafikkskaddes forening – nå Personskadeforbundet

av | 30. nov 2023

Fra Trafikkskaddes forening til Personskadeforbundet

Å være involvert i en trafikkulykke kan endre livet ditt på et øyeblikk. Trafikkskaddes Forening, eller «Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge» som det opprinnelige navnet var, har lenge vært en viktig støttespiller for de som har opplevd slike hendelser. «Landsforeningen for trafikkskadde i Norge» fikk raskt «Trafikkskaddes forening» som navn på folkemunne, men Trafikkskaddes forening omfavnet så mange flere enn kun de som ble skadet i en trafikkulykke. Derfor skiftet Trafikkskaddes forening navn til Personskadeforbundet i 2012.

Med navneskiftet tok Trafikkskaddes forening virkelig et skritt fremover. Navneskiftet fra Trafikkskadde forening til Personskadeforbundet var ikke bare en generell navneendring, men også en forpliktelse til å fortsette å støtte alle skadde etter ulykke og deres pårørende på veien mot bedring og rettferdighet.

 

Hva er Personskadeforbundet – tidligere Trafikkskaddes forening?

Personskadeforbundet, tidligere kjent som Trafikkskaddes forening, er en landsdekkende organisasjon dedikert til å støtte de som har blitt rammet av personskader som følge av ulykker. Trafikkskaddes forening, nå Personskadeforbundet, ønsker å støtte skadde uavhengige av hvilken type ulykke de har vært utsatt for.

Som navnet tidligere indikerte var Trafikkskaddes forening opprinnelig en organisasjon med særskilt fokus på de som ble skadet i trafikken. For å tydeliggjøre at Trafikkskades forening også arbeider for de som skades i alle typer ulykker, både ulykker i hjemmet, på arbeidsplassen og på fritiden, ble det besluttet at navnet i større grad skulle inkludere alle. Derfor ble Trafikkskaddes forening i 2012 til Personskadeforbundet, et navn som i langt større grad evner å favne om bredden i nedslagsfeltet.

Uavhengig av hvorvidt de har vært Trafikkskaddes forening eller Personskadeforbundet, har organisasjonen gjennom årene spilt en sentral rolle i å tilby støtte, veiledning og ressurser til de som har blitt utsatt for ulykker, samt deres pårørende eller etterlatte.

Navneendringen fra Trafikkskaddes forening til Personskadeforbundet, reflekterer en bredere visjon for å omfavne og hjelpe en større gruppe av mennesker som lider av personskader, og ikke bare de som er skadet i trafikkulykker. Dette skrittet representerer en utvidelse av Trafikkskaddes forenings, nå Personskadeforbundets, engasjement og støtte til en rekke personskader og deres pårørende.

 

Målet med Personskadeforbundet – tidligere Trafikkskaddes forening

Personskadeforbundet, tidligere kjent som Trafikkskaddes forening, har et uttalt formål om å være en støtte for de skadde og deres pårørende i en vanskelig tid etter en ulykke. Gjennom ulike tjenester og ressurser ønsker Trafikkskaddes forening, Personskadeforbundet, å hjelpe enkeltpersoner med å tilpasse seg sitt nye liv etter en personskade som følge av ulykke. Dette inkluderer veiledning om rettigheter, erstatning, tilrettelegging i samfunnet og psykososial støtte.

Trafikkskaddes forening har flere erfarne og dyktige rådgivere som kan hjelpe deg videre i jungelen av forskrifter, regler og rettigheter. Dette er spesielt verdifullt i en periode da det meste er kaotisk og uoversiktlig.

Trafikkskaddes forening, eller Personskadeforbundet, legger vekt på å være en rådgiver og talsperson for de skadde i møte med forsikringsselskaper, helsevesen og myndigheter. Trafikkskaddes forening jobber for å sikre at de som har blitt rammet av personskader, både fysisk og psykisk, får den nødvendige støtten og veiledningen de trenger.

 

Tjenester og ressurser som tilbys av Trafikkskaddes forening

Personskadeforbundet, tidligere Trafikkskaddes forening, tilbyr en rekke tjenester og ressurser som er til hjelp for de som har blitt rammet av personskader og deres familier. Dette inkluderer:

 • Juridisk veiledning: Hjelp til å forstå rettighetene og juridiske prosesser knyttet til erstatning for personskader etter ulykker.
 • Rådgivning og støtte: Psykososial støtte og rådgivning for å hjelpe enkeltpersoner med å håndtere de mentale og emosjonelle utfordringene som følger med en personskade. Her er Trafikkskaddes forenings likepersonstjeneste spesielt viktig.
 • Informasjon om tilgjengelige ressurser: Veiledning om tilgjengelige ressurser, tilrettelegging og hjelpemidler som kan forbedre livskvaliteten for de skadde. Personskadeforbundet, eller Trafikkskaddes forening som de tidligere ble kalt, har blant annet rådgivere som er spesialister på NAV-systemet.
 • Advokatbistand: Råd og hjelp til å velge juridisk ekspertise innen personskader og erstatning som kan hjelpe med erstatningskrav og rettslige spørsmål.

 

I tillegg utøver tidligere Trafikkskaddes forening, nå Personskadeforbundet, en rekke viktige oppgaver utover de som direkte påvirker deg som skadd:

 • Påvirke politiske prosesser slik at skadelidtes interesser ivaretas
 • Høringsinstans for flere departementer
 • Lokal aktivitet som fagkurs, sosiale sammenkomster, markeringer og aksjoner
 • Likemannsarbeid
 • Stimulere medisinske og juridiske fagmiljøer
 • Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid
 • Øke medlemmenes kompetanse
 • Folkeopplysning

 

Lange tradisjoner

Trafikkskaddes forening har siden oppstart arbeidet med forebyggende arbeid for å minimere antall personskader. Trafikkskaddes forening, nå Personskadeforbundet, har en såkalt nullvisjon om antall personskader. For å få til dette må Trafikkskades forening jobbe på tvers av både interesseforeninger og politiske interesser. Det er viktig for Personskadeforbundet (tidligere Trafikkskaddes forening) å være et talerør utad på vegne av sine medlemmer. Organisasjonen har i dag en høy anseelse og inviteres ofte inn som ekspert i ulike fora der trafikksikkerhet og generelt skadeforebyggende arbeid står på agendaen. Denne type fora er alt fra nyhetssendinger i riksdekkende medier og bransjekonferanser til forskningsfora og brukerpanel.

 

Fremtiden for Personskadeforbundet – Trafikkskaddes forening tilbakelagt kapittel

Med navneendringen fra Trafikkskaddes forening til Personskadeforbundet, forplikter organisasjonen seg til å utvide sin støtte til alle som er rammet av personskader, uavhengig av ulykkens natur. Det markerer en ny æra med et bredere perspektiv og et ønske om å nå ut til en større gruppe mennesker som trenger hjelp etter personskader som følge av ulykke.

Navneendring fra Trafikkskaddes forening til tross: Personskadeforbundet LTN ville ikke vært noe uten medlemmene sine. De er hjertet i organisasjonen. De aller fleste medlemmene i Personskadeforbundet LTN er tidligere skadet selv eller pårørende. Erfaringen disse medlemmer besitter på ulike skader er tilnærmet unik, og det er en av organisasjonens største forser. Vi har lokal- og fylkeslag bestående av medlemmer over hele landet. Her kan du møte andre i samme situasjon som deg selv, få tips og råd, støtte, kompetanseheving og sosialisering. Lokallagene i Personskadeforbundet LTN arrangerer både kurs og sosiale treff. I tillegg gjøres det mye arbeid for å forebygge skade generelt, og ikke minst arbeid rundt trafikksikkerhet. Klikk her for å finne ditt lokallag.

 

Trafikkskaddes forening er der for deg – nå som Personskadeforbundet

Å være involvert i en ulykke som resulterer i personskader kan være en overveldende og vanskelig opplevelse. Personskadeforbundet er der for å tilby veiledning, støtte og hjelp på veien mot bedring. Gjennom vårt engasjement og dedikasjon skal vi fortsatt være en viktig ressurs for de skadde og deres nærmeste. Hvis du eller noen du kjenner har blitt berørt av personskader, kan Personskadeforbundet være en uvurderlig støtte i en utfordrende tid.

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!