• Personskadeforbundet
  • $
  • Høringssvar – Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Høringssvar – Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

– Høringssvar til Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker – oppjusering av børesatser.
Sendt til Samferdselsdepartementet 08.12.2023.

Les hele høringssvaret (PDF)