• Personskadeforbundet
  • $
  • Høringsuttalelse: Forslag til endring i trafikkreglene § 15 nr. 5 om bruk av lys for å øke synligheten for motorsyklister

Høringsuttalelse: Forslag til endring i trafikkreglene § 15 nr. 5 om bruk av lys for å øke synligheten for motorsyklister

Statens vegvesen, mars 2022.

Les høringsuttalelse (PDF)