• Personskadeforbundet
  • $
  • Høringsuttalelse – Forslag til forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven

Høringsuttalelse – Forslag til forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven

Høringsuttalelsen – ¨Forslag til forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift i privatskoleloven¨ er sendt til Utdanningsdirektoratet den 5.februar 2024.

Les hele høringsuttalelsen (PDF)