Høringsuttalelse til helsekrav førerkortforskrift

Les høringsuttalelse (PDF)