Krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektoren

Finansdepartementet, desember 2019.

Les høringsuttalelse (PDF)