Forberede møte med NAV

Det beste du selv kan gjøre for å få et godt møte med NAV og saksbehandler er å forberede deg. Dersom du har mottatt en innkalling til møtet; les gjennom innkallingen. Hva skal dere gå gjennom? Er det noen papirer du trenger å ta med på møtet? Ta med deg disse papirene selv om du har sendt dem inn til NAV før. Dersom du ikke har mottatt innkalling, eller det ikke står hva dere skal gå gjennom, ta kontakt og spør slik at du kan forberede deg.

 

Skriv ned spørsmål

Har du noen spørsmål? Skriv ned alle spørsmål du måtte ha på forhånd. Ofte er det vesentlige spørsmål, og da er det greit å ha dem skrevet ned slik at du er sikker på at du husker å spørre. Hvilke rettigheter har du? Lurer du på om du skal søke på en ytelse? Les deg opp på hvilke rettigheter du kan ha og hvilken dokumentasjon som trengs. Ta også kontakt med rådgiver i forbundet eller andre som kan være til hjelp.

 

Etter møtet med NAV

Gå gjennom møtereferatet og se at alt stemmer. Dersom det er avtalt at du skal gjøre eller innhente noe, gjør dette så fort som mulig. Dersom du får et vedtak; sjekk at all informasjon og detaljer stemmer. Små feil eller mangler trenger ikke nødvendigvis ha noen betydning nå, men de kan ha noe å si senere. 

Er du usikker på hva som menes i referatet eller vedtaket, ring og spør.

 

Ha et system

Det er viktig at du selv har et system. Husk derfor å ta vare på alle papirer. Behold et eksemplar selv av det du sender/ gir fra deg og pass på at papirene er datert. Lag deg en perm der du kan ha legeerklæringen, aktivitetsplaner og vedtak liggende slik at du enkelt kan hente det frem dersom det blir behov for det. Ta gjerne kopi av søknader som sendes også.

 

Få alt skriftlig

Dersom du gjør avtaler med saksbehandler; pass på å få dette skriftlig og legg det inn i permen. Dette er fordi det er enkelt å glemme hva som er avtalt samt at det gjør det lettere dersom du plutselig skulle få ny saksbehandler.

 

Ikke vær redd for å si at du ikke forstår

Når man jobber med noe hver dag, er det enkelt at visse ord og uttrykk blir en del av dagligtalen. Dette kan være ord og uttrykk som ikke er kjente for oss andre. Det er derfor viktig å gi beskjed dersom du ikke forstår. Det samme gjelder et forløp i en sak. Dersom det er noe som blir sagt som du ikke forstår, du er usikker på hva som skal skje videre eller hvorfor en skal gjøre noe? SPØR! Dette gjør det lettere for samarbeidet mellom deg og saksbehandler og det kan også gjøre det lettere for nestemann som kommer til denne saksbehandleren.

Du kan finne informasjon på nettet:

NAV
Personskadeforbundets sider
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – da spesielt jungelhåndboken

Personer som samarbeider om en idé

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.