Usynlige skader

Usynlige skader påvirker livet i stor grad. Det er et viktig tema som det dessverre ikke er nok oppmerksomhet rundt. Mange med usynlige skader ønsker at de hadde mer synlige skader på kroppen slik at det blir tydelig for folk rundt at en faktisk er skadet.

Usynlige skader kan være flere ting, både fysiske plager som andre ikke kan se, og kognitive vansker. Følelsen av å ikke klare å henge med i hverdagslivet på samme måte som tidligere er vond, og kan prege tilværelsen på mange måter. Mange sliter også med utmattelse og blir fort slitne. Dermed blir det til at det sosiale livet blir endret og hverdagen kan bli ensom.

Det å måtte forklare egen situasjon om igjen og om igjen til fremmede kan også være belastende. Det er heller ikke lett for andre å forstå omfanget av usynlige skader, og i hvor stor grad de kan påvirke hverdagen.

Mange av våre medlemmer lever selv med usynlige skader. Via likepersontjenesten vår kan du snakke med andre som er i lignende situasjon. Få tips og råd, og ikke minst en som både lytter og forstår situasjonen du er i.

Illustrasjon av to barn som spiller blokkspill.

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.