Skadeerstatning

av | 30. nov 2023

Når en ulykke inntreffer, kan konsekvensene være alvorlige, både fysisk og psykisk. I tillegg til de umiddelbare medisinske bekymringene, kan den skadde og dens pårørende også stå overfor økonomiske utfordringer. I slike tilfeller kan skadeerstatning være et viktig økonomisk bidrag.

 

Hva er skadeerstatning?

Skadeerstatning er en kompensasjon som gis til personer som har blitt skadet som følge av en annens uaktsomhet eller forsett. Erstatningen skal dekke økonomisk tap, medisinske utgifter og tapt arbeidsinntekt og. I noen tilfeller der skaden er varig, dekker den også erstatning for ikke-økonomiske følger av skaden som smerte og lidelse.

Formålet med skadeerstatning er å sette den som har blitt skadet i samme økonomiske situasjon som før ulykken eller skaden inntraff. Mange som har fått en personskade opplever det som en ekstra påkjennelse eller «straff» å i tillegg lide økonomiske tap. Livet kan bli snudd fullstendig på hodet helsemessig ved en personskade. Det å også måtte kjempe for å opprettholde den samme økonomiske situasjonen og levestandarden man opprinnelig hadde, kan være mentalt utmattende i en tid der det er viktig å ha fokus på rehabilitering eller helbredelse. I en ideell verden skulle kanskje utbetalingen av en skadeerstatning av korrekt sum gått automatisk, men slik er det dessverre ikke. Utbetaling av skadeerstatning fordrer at du selv eller dine pårørende gjør et aktivt arbeid med søknaden av skadeerstatning.

 

Personskadeforbundet og skadeerstatning

Vi i Personskadeforbundet har skadeerstatning som et fokusområde. Grunnen til at vi legger store ressurser i skadeerstatning er at vi vet i hvor stor grad en skadeerstatning kan føre til en lettere hverdag for den skadede og dens pårørende. Samtidig er det et meget komplisert område som det stort sett kreves profesjonell hjelp på. For å minimere frustrasjon og feilvurderinger, anbefaler vi at du raskt tar kontakt med en advokat som er spesialisert innen skadeerstatning for personskader som følge av ulykker.

I vårt nettverk har vi samlet flere eksperter på skadeerstatning innen juss. Vi kan derfor raskt peke deg i riktig retning når du skal starte prosessen med å søke om skadeerstatning. Våre rådgivere har også lang erfaring med ulike typer personskader, og kan også gi deg råd på generell basis slik at du har en realistisk oppfatning av egne rettigheter og muligheter for skadeerstatning.

I tillegg til våre rådgivere og nettverk av advokater som er spesialisert på skadeerstatning, har vi en rekke medlemmer innen likepersonstjenesten vår. En likeperson er en tidligere skadet eller pårørende som ønsker å være der for andre i lignende situasjon. I en prosess med skadeerstatning kan det være godt å snakke med noen som har vært i samme situasjon tidligere, og som selv har kjent på kroppen hva du går gjennom.

Vi har samlet en del nyttig informasjon rundt skadeerstatning i «Erstatningssakens ABC» som du kan lese her.

Vi i Personskadeforbundet har ved noen anledninger gått aktivt inn i ulike saker rundt skadeerstatning for å skape presedens rundt utbetaling av skadeerstatning. Det kan vi gjøre der vi ser at summen av en skadeerstatning ikke henger sammen med de utgiftene den skadde eller dens pårørende vil få i etterkant som et resultat av skaden. Vi ser også at vi som organisasjon har høy tillit i rettsapparatet, og en sakkyndig uttalelse fra oss veier tungt. Vi har dessverre ikke mulighet til å være tungen på vektskålen i alle søknader om skadeerstatning, derfor er det unntaksvis at vi går inn i enkeltsaker og uttaler oss. Vi jobber derimot mye mot statlige besluttende organer for å påvirke loven slik at det kan bli større likhet for alle.

 

Hvem har rett til skadeerstatning?

Enhver som har blitt skadet som følge av en annens feil eller forsømmelse har rett til skadeerstatning. Du kan med andre ord ha rett på skadeerstatning hvis du blir påført en personskade i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden. Dette kan også in