Rettighetshåndbok for utenlandske statsborgere i Norge

Håndboken forklarer hvilke rettigheter utenlandske statsborgere har i Norge. Borsjyren er tilgengelig som PDF på norsk, arabisk, engelsk, fransk, litauisk, polsk og spansk.