I tillegg til at et skadet barn kan være en belastning for det enkelte familiemedlem, kan det også utfordre forholdet mellom familiemedlemmene.

Vanlige småbarnsfamilier har ofte lite tid, spesielt om begge foreldrene er i jobb. Om foreldrene må bruke mye av tiden til pleie og behandling, kan det sosiale nettverket reduseres. Tid og overskudd til fritidsaktiviteter og sosial liv kan bli veldig begrenset. I noen tilfeller lam det også gå ut over den ene forelderens mulighet til å være i fullt arbeid. Dette kan igjen få konsekvenser for familiens økonomi. Om barnet som har fått en skade og en eller begge foreldrene må tilbringe lengre perioder på sykehus, kan denne adskillelsen gripe sterkt inn i hvordan en familie fungerer sammen og løser hverdagens oppgaver.

Samspillet i familien påvirkes også av hvordan hver enkelt reagerer på og mestrer sykdommen/skaden som har rammet dem. Dersom mye tid og oppmerksomhet kretser rundt den som er syk, påvirker det foreldrenes mulighet for voksentid alene eller sammen, tid sammen med barnets søsken samt hvordan familien som helhet fungerer.

Ikke la skaden bli familiens hovedfokus og sentrum. Som pårørende må en forsøke å opprettholde andre, vante aktiviteter både i og utenfor hjemmet. Prøv å utnytt nettverket dere til å få praktisk hjelp og støtte til det dere trenger som familie.

Se også  Hvordan vi kan hjelpe en person med kognitiv svikt

Familievernkontor

Noen vil trenge hjelp når hverdagen er der. Om man trenger faglig/kyndig hjelp kan terapeuter ved familievernkontorer være til god hjelp. Her kan hele familien komme, men man kan også avtale tid alene. Det er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med et familievernkontor. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Det legges vekt på forebyggende tiltak, og man rådes til å søke hjelp på et tidlig stadium før vanskelighetene blir helt fastlåst. Se også www.familienettet.no

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.