En voksen hjerne veier ca 1,5 kilo og består av 100.000.000.000 nerveceller.

Hjernen er så bløt at den ikke tåler sin egen vekt. Den ligger og flyter i saltvann og er festet med blodårer og nerver til kraniet (hodeskallen). Nervecellene i hjernen tar opp inntrykk fra omgivelsene og sender impulser videre til muskler og kjertler slik at vi reagerer på impulsene vi får. Nervecellene gjør tankearbeidet vårt. Områdene i hjernen styrer spesifikke funksjoner, slik at en skade på forskjellige områder av hjernen vil føre til forskjellige konsekvenser.

Mennesket har to hjernehalvdeler (hemisfærer) som er nesten identiske. De virker slik at den venstre hjernehalvdelen styrer høyre side av kroppen, mens den høyre styrer venstre side av kroppen.

Hver enkelt av 100.000.000.000 nervecellene i hjernen har kontakt med tusenvis av andre nerveceller, og de er uerstattelige.

I hjernen er det også celler som støtter og hjelper nervecellene, de sørger blant annet for næring. Nervecellene kan bare spise glukose, og de kan ikke lagre energi. Uten oksygen kan de ikke lage energi. Det vil si at hvis hjernen ikke får blod blir man bevisstløs etter sekunder. Etter kun få minutter kan man få en hjerneskade. Hjernen trenger 1 liter blod i minuttet, og selv om den bare utgjør 2% av kroppsvekten krever den 20% av hjertets pumpefunksjon.

Med takk til Prof. emeritus Helge Nordal, nevrologisk avd., Oslo universitetssykehus Ullevål

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.