Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg hjelpe besteforeldrene med å forstå dette?

Besteforeldre kan være til uvurderlig hjelp og støtte både for barn og barnebarn, men dette avhenger av at de både ønsker og får muligheten til å involvere seg. Åpenhet rundt barnets funksjonshemming er derfor viktig. Dersom dere synes det er vanskelig å stå for all informasjon selv, kan det være en mulighet å be fagpersoner i rehabiliteringstjenesten om hjelp. De kan bidra med råd for hvordan å legge opp til gode samtaler, eller hjelpe til med å gjennomføre nettverksmøter hvor fagpersoner kan informere i fellesskap med hele familien, inkludert storfamilien som onkler, tanter og besteforeldre.

Hvem kan hjelpe broren til barnet med å forstå?

Det er mulig å be om hjelp fra barneansvarlig sykepleier eller psykolog ved rehabiliteringssykehuset om hjelp til å informere det skadde barnets søsken. Ved å gi tilpasset informasjon og være åpen kan det være enklere for den enkelte å forstå. Les mer om søsken og naturlige reaksjoner

Hvordan skal jeg informere skolen?

Etter en hjerneskade er det viktig å involvere skolen. Sykehuset skal være behjelpelig med å ta kontakt med PPT i hjemkommunen, som igjen har ansvar for oppfølging og informasjon angående det enkelte barnet. Les mer om PPT

Hva er en kognitiv svikt?

Man kan få en kognitiv svikt når en del av hjernen blir skadet. Det kan komme etter en traumatisk hjerneskade. Den kan påvirke vår evne til å huske ting, til å lære nye ting eller gjennomføre ting. Les mer om kognitiv svikt.

Hva er kognitive funksjoner?

Kognitive funksjoner påvirker vår evne til tenkning og intellektuelle og mentale prosesser, svikter dette kan vi få problemer med for eksempel innlæring, hukommelse og det å utføre og gjennomføre oppgaver. Les mer om kognitive funksjoner.

Har jeg rett på økonomisk ytelse når barnet mitt er skadet?

NAV har økonomiske ytelser som skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt. Om barnet ditt er innlagt på sykehus, kan sosionomen hjelpe deg å søke den ytelsen som vil være aktuell. Om det er opprettet en ansvarsgruppe er en av oppgavene der å gi foreldre og familier kunnskaper om rettigheter og støtteordninger. Det er også mulighet å ringe NAV for veiledning. Les mer på NAV og HELFO og kommune.

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.