En hjerneskade kan være medfødt eller ervervet (hjernen blir skadet etter først å ha hatt normal utvikling). En skade som oppstår under svangerskap eller fødsel er en medfødt skade. Hjerneslag er hjerneskader som oppstår etter hjerneblødninger eller når blodårer blir innsnevret eller tetter seg helt. Nevrologiske sykdommer (for eksempel MS) kan også gi hjerneskader.

Etter en ulykke snakker man ofte om traumer, og da mener man et fysisk traume. Det betyr at det er noe utenfor kroppen som påfører den en skade. Skaden kan være konsentrert på ett sted i hjernen og gi spesifikke utfall, eller den kan være spredd som mange små skader. Da er resultatet ofte generell reduksjon av en eller flere funksjoner, og det er vanskeligere å avgjøre om det foreligger en skade eller ikke.

Enkelte faktorer øker risikoen for hjerneskader når kroppen blir utsatt for et traume:

 • Høy alder
 • Tidligere skader eller annen hjernesykdom
 • Alkoholisme
 • Brudd på hodeskallen
 • Antikoagulasjonsbehandling, eller blodfortynnende som det kalles
 • Andre skader samtidig i f eks lunge eller mage

Etter at traumet har skjedd, kan enkelte forhold forverre skaden:

 • Dårlig pust
 • Dårlig blodsirkulasjon
 • Infeksjon og feber
 • Hjerneødem, noe som betyr for mye væske i hjernen
 • Høyt trykk i hodeskallen.

Vi klassifiserer hjerneskader som milde, moderate eller alvorlige. Milde hjerneskader kan for eksempel være en hjernerystelse som man blir helt frisk etter. Men også milde og moderate skader kan gi kognitiv svikt.

Med takk til Prof. emeritus Helge Nordal, nevrologisk avd., Oslo universitetssykehus Ullevål 

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.