Sannheter om hodeskader og hjerneskader

  • En hodeskade kan føre til hjerneskade
  • Det er ikke sunt å slå hodet
  • Hodet kan tåle mye uten at hjernen blir skadet
  • Karakterendring og kognitiv svikt kan være mer invalidiserende enn fysiske handikapp

Blir man bra etter hjerneskade?

Ved minimale skader
Bare helt unntaksvis får man senfølger og varig invaliditet

Ved milde skader
Noe plager første året etter ulykken, de fleste merker lite langtidseffekekter og kommer tilbake til arbeid. Noen vil også etter milde skader utvikle kognitiv svikt.

Ved moderate skader
Flertallet har fortsatt plager etter et år, mange kommer aldri tilbake i arbeid.

Ved alvorlige skader
Alltid varige plager.

Med takk til Prof. emeritus Helge Nordal, nevrologisk avd., Oslo universitetssykehus Ullevål

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.