BegrepForklaring
Apoplexia cerebriHjerneslag
AfasiSpråkforstyrrelser som følge av hjerneskade
Ekspressiv afasiVansker med å produsere tale. Utrykke seg
Impressiv afasiVansker med å forstå/oppfatte språk
AgnosiSvikt i persepsjonen som innebærer evnen til å gjenkjenne stimuli
AnoxiSkade etter mangel på surstofftilførsel til hjernen
ApraxiUtføringsvansker som skyldes svikt i evnen til å programmere bevegelser, men ikke svikt i persepsjon eller motorikk
AgrafiSkrivevansker
AleksiLesevansker
AmnesiHukommelsestap
AtaxiSvikt i evnen til å koordinere bevegelser/ufrivillige bevegelser
Arteria carotisHalspulsåren
Arteria cerebri anteriorFremre hjernepulsåre
Arteria cerebri mediaMidtre hjernepulsåre
Arteria vertebralisBakre hjernepulsåre
Auditiv agnosiManglende evne til å oppfatte via hørsel
AudiometriHørselmåling
CerebreumStorehjernen
CerebralDet som har med hjernen å gjøre
Commotio cerebriHjernerystelse
Contutio cerebriKnusning av hjernevev som følge av skade påført hjernen
CTComputertomografi, undersøkelsesmetode basert på røntgenstråler som blir bearbeidet av en datamaskin for å produsere et databilde av det organ som undersøkes
DiplopiDobbeltsyn
DysartriForstyrrelse av uttalen som følge av hjerneskaden
DysfagiSvelgvansker
DysfasiSpråkforstyrrelse (brukes oftest afasi)
EmboliLøsnet blodpropp
Epiduralt hematomHematom (blodansamling) mellom skallen og senehinnen
EpilepsiElektrisk aktivitet i hjernen som gir symptomer som nedsatt eller fraværende bevissthet, kramper, ufrivillig vannlating og lignende
Global afasiSpråkvansker, hvor det er vanskelig å forstå og uttrykke seg
HemianopsiHalvsidig synsfeltutfall
HemiplegiHalvsidig lammelse
HemorrahagiBlødning
HemisfæreHalvdel. Brukes på benevnelse på hvilken hjernehalvdel
HydrocephalusUtvidelse av hjernens hulrom
HyperglykemiHøyt blodsukker, over normalt
HypoglykemiLavt blodsukker, under normalt
InfarktCelledød pga lav tilførsel av næringsstoffer og oksygen
IschemiLav oksygentilførsel
KognitivDet som har med tenkning å gjøre (språk, forståelse, hukommelse, problemløsning, oppmerksomhet, innsikt og lignende.)
NevrologLege som er spesialist på sykdommer i nervesystemet
NevropsykologPsykolog som er spesialist på psykologiske utfall etter skade i hjernen
Oral apraksiVansker med å bevege tunge, leppe osv
PersepsjonEvnen til å gjenkjenne stimuli
ParalyseStor, total lammelse
Sensomotorisk funksjonSanse/ bevegelsesfunksjon
SpastisitetØkt muskeltunus (-spenning)
Transistorisk ischemisk attakTIA- ”drypp” (forbigående tilstopping av blodtilførsel)
TraumaSkade ved ytre vold

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.