NAV og kognitiv svikt

At man har fått en kognitiv svikt betyr ikke at man ikke kan være i arbeid, det finnes hjelpemidler og det finnes rådgivning.

Ditt lokale NAV kontor kan i samarbeid med Arbeidsrettet veiledningstjeneste gi råd og veiledning om tilrettelegging i arbeidslivet for personer med kognitive vansker som følge av hjerneskade. Brukere som kommer under denne gruppen er de som har vært utsatt for en ulykke, hatt hjerneslag eller svulst på hjernen.

Arbeidsrettet veiledningstjeneste hører til under NAV hjelpemiddelsentral. De kan gi råd om hva som skal til for at den enkelte kan delta i arbeid, det vil si at de hjelper til med å finne ut av utdannings- og arbeidsmuligheter, hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegges og hvilke arbeidsoppgaver som kan passe.Også arbeidsgivere kan få rådgivning herfra.

I heftet I arbeid og høyere utdanning med kognitiv svikt finner du informasjon og veiledning om å arbeide eller studere med kognitiv svikt. Dette heftet kan du ta med til din arbeidsgiver så dere kan snakke sammen om hvordan dere burde gå videre.

Henvisning

Henvisning til arbeidsrettet veiledningstjeneste går via NAV-kontoret. For mer informasjon kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.