NAV og erstatning

En NAV-sak pågår som regel parallelt med erstatningssaken. Blir du sykemeldt på grunn av skaden, vil du som arbeidstaker få sykepenger dersom du var i arbeid i minst fire uker før skaden oppstod. Samtidig kan du kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt som ikke dekkes av sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Det samme gjelder om du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Erstatningen vil da komme i tillegg til det du får gjennom folketrygden (NAV) og utgjør differansen mellom det du ville ha tjent uten skaden og det du etter skaden får utbetalt fra NAV.

Illustrasjon av to barn som spiller blokkspill.

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.