Opplæringsloven har bestemmelser om rett til skole og utdanning. Ved behov skal opplæringen tilrettelegges under sykehusopphold og etter utskrivning. De som gikk på skole eller holdt på med studier før sykehusinnleggelsen, skal få hjelp til å holde kontakt med skolen/studiestedet. Skolen skal sammen med deg som har fått en skade legge planer for hvordan videre utdanning skal organiseres, for eksempel ved utsettelse av eksamener eller om du skal få lengre tid til å fullføre studiet.

Om du blir nødt til å endre studieplanen, kan informasjon innhentes ved å ta direkte kontakt med studiestedet. Hvis det er behov for hjelpemidler i forbindelse med utdanningen, kan du  få hjelp til å prøve ut og søke om dette gjennom NAV.

Sykestipend fra Lånekassen

Om du blir syk under utdanningen og ikke kan følge undervisningen, kan du få lån omgjort til stipend. Denne ordningen vil gjelde når du er syk mer enn 14 dager og når du ikke har rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Beløpet du får som sykestipend er det samme som du vill fått i lån og stipend til sammen i den perioden du er syk, og vil bli gradert til den andelen du er sykmeldt.

Om du lider av en kronisk sykdom vil du normalt ikke bli omfattet av ordningen, fordi det er krav om at du er frisk når skoleåret/semesteret starter. Er sykdommen av en slik karakter at du bare er syk i perioder, kan du søke om sykestipend for disse periodene dersom de varer lengre enn 14 dager.

Tilleggsstipend fra Lånekassa

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend. Stipendet er på kr 4 280,– eller kr 47 080,– (i 2023) for et helt studieår hvis du har støtte i 11 måneder. Studerer du på deltid, blir stipendet redusert ut fra hvor mange studiepoeng du skal ta. For å ha rett til stipend må du være i stand til å studere, men ikke jobbe ved siden av studiene, fordi det i stor grad vil gå utover studieprogresjonene din. En lege eller spesialist må bekrefte dette.

Illustrasjon av to personer der en tenker og den andre har en idé

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.