Rett etter skaden

Har du vært ute for en trafikk- eller arbeidsulykke med alvorlig personskade, skal politiet tilkalles. Har du plager bør du oppsøke lege så fort som mulig. Pass på at de plagene du har blir nedtegnet på en presis og utfyllende måte i legejournalen.

 

Meld fra til forsikringsselskap

Husk å melde fra til aktuelle forsikringsselskap så fort som mulig. Grunnen til dette er at ulike forsikringer har ulike meldefrister, og fordi det løper forsinkelsesrente fra 2 måneder etter at skaden er meldt. Husk også å melde fra til de private ulykkesforsikringer som du har. Erstatning fra disse kommer som hovedregel i tillegg. Personskadeforbundet LTN anbefaler at du får advokat på et tidlig tidspunkt i saken, kontakt oss for veiledning.

 

Utgifter du får grunnet skaden

Lag en oversikt over utgiftene du mener du har grunnet skaden og ta vare på alle kvitteringer. Husk at små utgifter fort blir store. Det som er mest vanlig er at du selv sender kravene til selskapet og mottar betaling direkte, men dersom du har en advokat kan det være greit å avtale dette. Dersom du er usikker på om dette er en utgift du kan få tilbake fra forsikringsselskapet, still deg selv spørsmålet: «Ville jeg hatt denne utgiften dersom jeg ikke hadde vært i denne ulykken?».

 

Sjekkliste:

Jeg har:

  • Vært i kontakt med lege eller sykehus
  • Fylt ut egenerklæringen ved sykmelding
  • Meldt inn skaden til dine forsikringsselskap
  • Gått gjennom vilkårene i forsikringsavtalene mine (privat, gjennom jobb, fagorganisasjon og gjennom ektefelle/ samboer/foreldre
  • Vært i kontakt med Personskadeforbundet
Illustrasjon av to personer, en tenker og den andre leser i en bok

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.