Personskadeforbundet LTN får noen ganger tilgang på, eller kjøper, utredninger og rapporter som er viktige og interessante innenfor fagfelt vi jobber med. De vil vi publisere på nettsidene våre slik at informasjonen blir tilgjengelig for flere.

Innhentet rapport fra professor Björn Gerdle

Den 16. desember 2010 avsa Høyesterett dom i den såkalte Ask-saken. I forbindelse med behandlingen av saken ble Høyesterett forelagt sakkyndigvurderinger og henvisninger til internasjonal forskning som har blitt kritisert, og som ifølge metaanalyser ikke oppfyller vitenskapelige metodologiske krav.

På bakgrunn av dette har Personskadeforbundet LTN innhentet en rapport fra professor Björn Gerdle som er spesialist i smerterehabilitering ved Universitetssykehuset i Linköping, Sverige. I rapporten gjør professor Gerdle en systematisk gjennomgang av de medisinske publikasjoner og forskningsresultater som det ble henvist til i Ask-dommen. Rapporten viser tydelig at det er en betydelig diskrepans mellom det svenske og deler av det norske medisinske miljøet når det gjelder forståelsen av nakkeskader, og Ask-saken.

Link til rapporten finnes både i svensk versjon og norsk oversettelse.

McHenry rapporten

Verdien av rekonstruksjoner med sikte på å vurdere skadekrefter som mennesker blir utsatt for i ulykker er omdiskutert. I personskadeerstatningssaker blir rapporter fra slike rekonstruksjoner innimellom brukt for å så tvil om skadekreftene i en gitt sak er tilstrekkelige for å forårsake fysiske skader på mennesker. For å belyse i hvilken grad slike rekonstruksjoner kan anses valide og hvorvidt disse er foretatt på vitenskapelig grunnlag hentet forbundet inn en ekstern utredning.

Rapporten er oversatt til norsk av autorisert translatør

Rapporten finnes i original versjon (engelsk), og med norsk oversettelse.

Illustrasjon av to personer hvor en ser på PC og den andre på mobilen.

Som medlem får du:

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Bli medlem

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Du får tilgang på råd og veiledning fra kvalifiserte rådgivere innen økonomi, jus og helsebehandling. I tillegg kan du delta på kurs og arrangementer, snakke med likepersoner og møte andre i samme situasjon i ditt lokallag. Du vil motta magasinet vårt, Leve Med, 10 ganger i året og ha tilgang til å booke våre ferieleiligheter i Bulgaria.

Medlemskap koster 300 kr i året for enkeltperson/voksen.