Utdanning

Opplæringsloven har bestemmelser om rett til skole og utdanning. Ved behov skal opplæringen tilrettelegges under sykehusopphold og etter utskrivning. De som gikk på skole eller holdt på med studier før sykehusinnleggelsen skal få hjelp til å holde kontakt med skolen/studiestedet. Skolen skal sammen med den som har fått en skade legge planer for hvordan videre utdanning skal organiseres, for eksempel ved utsettelse av eksamener eller om man skal få lengre tid til å fullføre studiet.

Om man blir nødt til å endre studieplan kan informasjon innhentes ved å ta direkte kontakt med studiestedet. Om det er behov for hjelpemidler i forbindelse med utdanningen kan en få hjelp til å prøve ut og søke om dette gjennom NAV.

Sykestipend fra Lånekassen

Om du blir syk under utdanningen og ikke kan følge undervisningen, kan du få lån omgjort til stipend. Denne ordningen vil gjelde når du er syk mer enn 14 dager og når du ikke har rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Beløpet du får som sykestipend er det samme som du vill fått i lån og stipend til sammen i den perioden du er syk, og vil bli gradert til den andelen du er sykmeldt.

Om du lider av en kronisk sykdom vil du normalt ikke bli omfattet av ordningen, fordi det er krav om at du er frisk når skoleåret/semesteret starter. Er sykdommen av en slik karakter at en bare er syk i perioder, kan du søke om sykestipend for disse periodene dersom de varer lengre enn 14 dager.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann