Artikler

 • Plassholder

   Høringsnotat representantforslag 53S

  23. jan 2019 | Vi mener

  – endrede regler etter konkurs i utenlandsk forsikringsselskap. Arbeids- og sosialkomiteen, januar 2019. Les høringsnotat (PDF)
 • Plassholder

  Endringer i Helse- og omsorgtjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven

  17. mar 2023 | Vi mener

  – Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem m.v. Helse- og omsorgsdepartementet, mars 2023. Les høringssvar Les mer
 • Plassholder

  Forskrift om tiltak for å effektivisere Arbeids- og velferdsetatens behandling av saker etter folketrygdloven i forbindelse med Covid- 19

  23. apr 2020 | Vi mener

  Arbeid- og sosialdepartementet, apirl 2020. Les høringsuttalelse (PDF)
 • Plassholder

  Forslag til endring av veitrafikklovens § 23 og endring av forskrift om bruk av kjøretøy

  3. jun 2022 | Vi mener

  Statens vegvesen, juni 2022. Les høringsuttalelse (PDF)
 • Plassholder

  Forslag til endring i Førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften samt tilleggshøring

  30. sep 2020 | Vi mener

  Statens Vegvesen, september 2020. Les høring (PDF)
 • Plassholder

  Forslag til endring i politiloven – erstatning for skader under politioperativ trening

  30. sep 2020 | Vi mener

  Justis- og beredskapsdepartementet, september 2020. Les høringssvar (PDF)
 • Plassholder

  Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker.

  15. okt 2021 | Vi mener

  Endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv. Helse- og omsorgsdepartementet, oktober 2021. Les Les mer
 • Plassholder

  Forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

  4. des 2020 | Vi mener

  Justis- og beredskapsdepartementet, desember 2020. Les høringsuttalalse (PDF)
 • Plassholder

  Forslag til regelendringer i regelverket for små elektriske kjøretøy

  8. feb 2021 | Vi mener

  Statens Vegvesen, februar 2021. Les høringsuttalelse (PDF)
 • Plassholder

  Først og fremst: Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

  14. mar 2016 | Vi mener

  Helse- og omsorgsdepartementet, mars 2016. Les høringsuttalelse (PDF)
 • Foto av jente med blikket i kamera.

  God støtte i samhold

  8. sep 2023 | Leve Med

  Åshild Mari Kjosvatn (31) har vært medlem i Personskadeforbundet LTN i litt over fem år. Familien hennes meldte seg Les mer
 • Plassholder

  Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

  2. des 2019 | Vi mener

  Justis- og beredskapsdepartementet, desember 2019. Les høringssvar (PDF)
 • Plassholder

  Høring om forslag til endring av Førerkortforskriften og Trafikkopplæringsforskriften

  20. feb 2019 | Vi mener

  Vegdirektoratet – Trafikant- og kjøretøyavdelingen, februar 2019. Les PDF
 • Plassholder

  Høring om forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

  2. sep 2019 | Vi mener

  Helse- og omsorgsdepartementet, september 2019. Les høringssvar (PDF)
 • Plassholder

  Høringsnotat til statsbudsjett 2020

  12. okt 2019 | Vi mener

  ustiskomiteen, oktober 2019. Les høringsnotat (PDF)
 • Plassholder

  Høringsnotat til statsbudsjett 2020

  17. okt 2019 | Vi mener

  Transport- og kommunikasjonskomiteen, oktober 2019. Les høringsnotat (PDF)