Magasiner

 • Julehøytiden er en tid for ettertanke
 • Samtalen som gjorde en forskjell
 • Helsetjenesten og diagnoser
 • Status for skader i Norge
 • Medlemmene er hjertet i vår organisasjon
 • En ildsjel og veteran
 • Historiske høydepunkter gjennom 32 år
 • Heiarop fra sidelinjen
 • Personskadeforbundet LTN krever evaluering av pasientskadeordningen
 • Å leve sammen
 • Dette skjer
 • Mangfoldig leketøy
 • Brukermedvirkning er i ferd med å revolusjonere helse-Norge
 • Brukermedvirkning i forskning
 • God rehabilitering i hverdagsmestring
 • Medisinsk forskning til folket i en app
 • Tilsynelatende frisk, men skadet
 • Søk forskningsmidler - frist 01. mai
 • Musikk mot hjernetraume
 • Regionkonferanse i SørØst
 • Personskadeforbundet LTN ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år
 • Helse og skam
 • Fysisk skadet etter et whiplash-traume?
 • Hvorfor juridisk bistand gjennom forbundet?