Magasiner

 • Koronaen og etterslepet i helsevesenet
 • Sorg som diagnose
 • Viktig at plager blir dokumentert
 • Diskriminering av studenter med nedsatt funskjonsevne
 • Et trafikkoffers hjertesukk
 • Forsikringstakeren - Selskapets melkeku(nde)?
 • Har pasientforakt blitt legitimt?
 • Blackout og tapt språk ble veien til journalistikken
 • En stødig traver
 • Helsefellesskap - og pasienter med rehabiliteringsbehov
 • Fysisk aktivitet er viktig for hjernehelsen
 • Kor Sprøtt, i år etter år
 • Pasientskadeerstatningsordningen: Vi må ikke gå i feil retning!
 • Aktivitet og smerte
 • Podkast om hjernen
 • Aldri før tryggere i norske sykehus - men fremdeles langt igjen

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann